Gant

GANT kom til verden der USA møter Atlanterhavet. Livet på kysten er en del av historien vår, og vann er en viktig del av vårt engasjement for å skape en mer bærekraftig fremtid. Visjonen vår er at GANT innen 2030 skal være et merke som er kjent og anerkjent for å lede an i arbeidet for å ivareta og sikre vann som kan drikkes, fiskes og svømmes i av både nåværende og kommende generasjoner.

GANT